top of page
Court
Anchor 1

11.11.2020

שבועת האח.ות

כולנו מכירים את שבועת הרופא. מקובל להאמין כי נכתבה ע"י הרופא היווני היפוקרטס....

המכונה לפעמים "אבי הרפואה", בסביבות  המאה ה 5 לפנה"ס, אך זהות המחבר מפוקפקת. השבועה מייצגת קשר קדוש בין מטפל למטופל, והיא תזכורת לרופאים על אחריותם כלפי מטופליהם.

מדריכת האחיות ליסטרה גרטר, כתבה את שבועת האחות המקורית בשנת 1893, היא הקדישה את את השבועה לפלורנס נייטנגל.  השבועה נאמרה במהלך טקס סיום בבית החולים הארפר במישיגן ארה"ב. נכתב שם: "אני מתחייבת בחגיגיות בפני אלוהים להעביר את חיי בטהרה לעסוק במקצועי בנאמנות. אני אמנע מכל מה שמזיק ולא אקח או אתן ביודעין שום תרופה מזיקה. אעשה כל שביכולתי לשמור ולהעלות את הרמה המקצועית שלי. בנאמנות אשתדל לסייע לרופא בעבודתו ולהקדיש את חיי לרווחת המטופלים שלי".

שבועת האחות עברה גילגולים רבים. כיום, לשבועת האחות יש מספר גירסאות נפוצות שנכתבו במקומות שונים. ברוב הגירסאות הוסרו התייחסויות לאלוהים וטהרה. "סיוע לרופא" הפך לשיתוף פעולה.

ליסטרה גרטר, הפכה למפקחת על בית הספר לאחיות. היא הפחיתה את שעות העבודה של התלמידים מ -15 לשמונה שעות ביום, יצרה תכנית לימודים רשמית וכתבה הרצאות ומדריכים. היא הקימה ארגוני בוגרים שהפכו מאוחר יותר לאגודת האחיות של מדינת מישיגן, היא פעלה למען מדיניות של מתן רשיונות לאחיות רשומות.

 

מצאתי בין הגרסאות, נוסח שהוא מתאים ורלוונטי לימינו אנו . מקורו באוניברסיטת קלגרי בקנדה. לשונאית  בשם עירית שטייניץ היא תרגמה את השבועה שאני מביאה כאן לפניכם. בימים טרופים אלה חשבתי שיהיה חשוב למצוא משהו שיאחד אותנו אחיות ואחים.

הנכם מוזמנים לאמץ ולהפיץ. מי שירשם לאתר עם מייל, יקבל במייל חוזר קובץ מעוטר של השבועה.

 

 

 

 

 

International Council of Nurses’ Pledge, לקוח מאתר אוניברסיטת קלגרי: https://nursing.ucalgary.ca/alumni/pinning-ceremony/pledge

bottom of page